Przestępczość gospodarcza rośnie – pomoc detektywa

Z roku na rok można zauważyć wzrost przestępczości gospodarczej w Polsce. Bez względu na wielkość firmy często dochodzi do nadużyć związanych z zasadami i normami w niej panującymi. W związku z wszechobecnymi przejawami nieuczciwości coraz częściej zachodzi potrzeba skorzystania z usług specjalisty. Zobacz, jak prywatny detektyw może pomóc w twojej sprawie.

Wzrost przestępczości gospodarczej w Polsce

Mimo zmniejszenia liczby ogólnie popełnianych przestępstw wciąż rośnie w Polsce przestępczość gospodarcza. Z danych policji i prokuratury wynika, że w 2012 roku popełniano dziennie 85 przestępstw mniej niż w 2011. Tymczasem prokuratura odnotowała o 11% więcej przestępstw gospodarczych niż rok wcześniej. Rosną także kwoty, o które toczą się postępowania. Zwalczenie przestępczości gospodarczej staje się coraz bardziej wymagające.

Jakie są główne rodzaje przestępczości gospodarczej w Polsce?

Zorganizowana przestępczość gospodarcza jest dużym problemem w Polsce. Statystyki pokazują, że jego skala się nie zmniejsza. Oto główne rodzaje przestępczości gospodarczej w Polsce:

  • Oszustwa przeciw interesom przedsiębiorców – na przykład nadużycie zaufania wspólnika, pranie brudnych pieniędzy (działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy uzyskanych z nielegalnych źródeł),
  • Przestępstwa skarbowe, czyli fikcyjne fakturowanie, karuzela podatkowa, wyłudzenie akcyzy,
  • Przestępstwa finansowe – oszustwa kapitałowe.

Jakie kary grożą za przestępstwa gospodarcze? Prokuratorzy mają wnioskować o kary pozbawienia wolności:

  • 3 lata pozbawienia wolności, gdy wartość wyrządzonej szkody przekracza 200 tys. zł,
  • 5 lat pozbawienia wolności, gdy wartość wyrządzonej szkody przekracza 1 mln zł,
  • 7 lat pozbawienia wolności, gdy wartość wyrządzonej szkody przekracza 5 mln zł,
  • 10 lat pozbawienia wolności, gdy wartość wyrządzonej szkody przekracza 10 mln zł.

Czym są przestępstwa gospodarcze?

Kodeks karny nie podaje jednoznacznej definicji przestępstw gospodarczych, jednak można uznać, że są to stosowane przez uczestników obrotu gospodarczego czyny społecznie szkodliwe bezprawne, zawinione oraz zagrożone karą. Ich zakres jest bardzo szeroki. Mogą to być między innymi działania podlegające karze, które godzą lub zagrażają ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego oraz naruszają zaufanie.

Jak zwalczać przestępczość gospodarczą?

Jeśli padłeś ofiarą przestępczości gospodarczej, możesz zgłosić się do instytucji, których celem jest zwalczanie tego rodzaju wykroczeń. Duże znaczenie ma w tym obszarze współpraca pomiędzy organami ścigania, a inspekcjami oraz organizacjami ochrony czy bankami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów oraz Prokuratura Generalna utworzyli projekt mający na celu uporania się z tego typu przestępstwami. Wiąże się on z przejmowaniem majątku oszustów. Dzięki projektowi można odzyskać mienie pochodzące z nieuczciwych działań. Agencja podejmuje się spraw gospodarczych. Prywatny detektyw ze Śląska podejmie się takich realizacji na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu. https://wywiad.net/

Napisz do nas wiadomość

INFOLINIA