Kontrwywiad gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

 
Kontrwywiad gospodarczy to najważniejszy filar polityki bezpieczeństwa firmy. Każde zmodernizowane i świetnie prosperujące przedsiębiorstwo korzysta z takiego rozwiązania, nie zapominając jednocześnie o wywiadzie gospodarczym. Przedsiębiorstwo, które może poszczycić się swoją własną wypracowaną kulturą bezpieczeństwa, dba o tym obszarze zarówno o szeregowego pracownika, jak i o osoby na najwyższych stanowiskach. Przeprowadzane na ten temat analizy mogą wywoływać niepokój – szacuje się, że straty poniesione przez firmę z tytułu kradzieży informacji przez pracowników wynoszą 1%, a aż 60% pracowników rozpowszechnia dane zdobyte w firmie, w której pracują. Jak wiemy, w Polsce kultura szacunku do informacji firmowej nie jest rozwinięta na szeroką skalę, a kraje zagraniczne mogą pochwalić się znacznie większym zaangażowaniem pracowników na tym polu.

Kontrwywiad gospodarczy w firmie – czym jest?

 
Bardzo często zapominamy o tym, jaki status posiada informacja w dzisiejszych czasach. Dostęp do niej może wiązać się z sukcesem przedsiębiorstwa lub jego klęską. Informacja jest jednocześnie czymś, co jest niesamowicie trudne do kontrolowania – rozprzestrzenia się w mgnieniu oka. Trudno jest jej strzec i utrzymać, dlatego z pomocą przychodzi właśnie kontrwywiad gospodarczy. Jest on lekarstwem na nowe sposoby przeprowadzania wywiadu gospodarczego czy szpiegostwo gospodarcze. Musimy jednak pamiętać, aby oddzielać działanie kontrwywiadu firmowego oraz państwowe służby specjalne.

Co nie wchodzi w zakres działań kontrwywiadu gospodarczego?

Pamiętajmy, że wywiad gospodarczy ma na celu poprawę prosperowania firmy i nie może wykraczać poza pewne normy prawne oraz etyczne. Wobec tego kontrwywiadem gospodarczym nie możemy nazwać:

– celowe prowokowanie pracowników do działań niezgodnych z polityką firmy,
– kontrolowanie osób zatrudnionych podczas ich czasu prywatnego,
– działania niezgodne z prawem,
– mobbing i manipulacja,
– ukrywanie działań firmy, które są niezgodne z prawem,
– działania, które nie mają na celu poprawy działań w firmie.

Kontrwywiad gospodarczy – na czym się opiera?


Kontrwywiad gospodarczy jest niesamowicie istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo firmy, ale pamiętajmy, że niemożliwym jest zapewnienie sobie stuprocentowej ochrony przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami. Tym, co możemy zrobić, jest ustalenie swoim priorytetów w zakresie bezpieczeństwa firmy oraz przewidywanie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, od których możemy się ubezpieczyć dzięki kontrwywiadowi gospodarczemu. Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń i wypracowuje solidne metody działania w tym zakresie. Podstawą działań kontrwywiadu lub zatrudnionego detektywa w firmie będzie opracowanie planu działania w przypadku poszczególnych sytuacji.

Jak powienien wyglądać sprawny kontrwywiad?

 
Liczba i wybór osób zaangażowanych w działania kontrwywiadu jest uzależniona od struktury firmy – ich wielkości oraz możliwości. Należy jednak pamiętać, że pracownicy czy też inne biura detektywistyczne, którzy zajmują się kontrwywiadem gospodarczym powinni być w stałym kontakcie z osobami, które są odpowiedzialne za sporządzanie wywiadu gospodarczego. Te dwie czynności wymagają ciągłej wymiany informacji, często wspólnego zbierania danych. Jeśli liczba pracowników tego wymaga, wspominane czynności może wykonywać ta sama grupa.

 
Tym, co powinno charakteryzować komórkę kontrwywiadu oraz wywiadu, jest przebywanie w stałym i bliskim kontakcie z zarządem firmy. Pamiętajmy, że im więcej osób ma dostęp do raportów, tym większe ryzyko rozpowszechnienia zawartych tam danych czy ryzyko manipulacji przy dokumencie. Działania grup, które zajmują się pozyskiwaniem informacji powinny przebiegać sprawnie, a wszelkie istotne fakty należy niezwłocznie przekazywać decydentom firmy. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa mają to do siebie, że (jeśli zostaną odpowiednio prędko przekazane) mogą wiązać się z wielkim sukcesem finansowym, a niewłaściwe obchodzenie się z nimi może sprawić, że firma nie zarobi ani złotówki.

Czemu służy kontrwywiad gospodarczy w firmie?

– kontrolowanie byłych pracowników, którzy mogliby rozpowszechniać informacje o firmie,
– ukrywanie danych o inwestorach,
– pomoc przy tworzeniu procedur kadrowych,
– aktualizowanie polityki bezpieczeństwa,
– prześwietlanie nowych kandydatów,
– pomoc zarządowi podczas wyjazdów służbowych,
– szukanie dowodów na nieprawidłowości i wykroczenia ze strony pracowników,
– chronienie informacji na temat osób zatrudnionych oraz zarządzających,
– szkolenia pracowników pod kątem bezpieczeństwa pracy,
– wykrywanie działań podejmowanych przeciw firmie.
Kontrwywiad gospodarczy a kontrolowanie pracowników

 
Kontrwywiad zajmuję się chronieniem informacji o przedsiębiorstwie, szczególnie tych, które mogą działać na jego szkodę. Do takich danych zaliczamy m.in. tajemnice firmowe. Komórka kontrwywiadu lub zatrudniony detektyw skupia się na zapobieganiu niebezpieczeństwu związanemu z wyciekiem informacji oraz kreowaniem najlepszych rozwiązań, jeśli jednak doszłoby do takiej utraty lub oszustwa. Dane, które pozyskuje opisywany dział firmy, ułatwia zarządowi wybierać lepsze rozwiązania i podejmować trafniejsze decyzje. Decydenci w ten sposób decydują się na świadome ryzyko lub rezygnują z konkretnych działań.

 
Do zadań komórki kontrwywiadu należą:

kontrolowanie byłych pracowników, którzy mogliby rozpowszechniać informacje o firmie,

– ukrywanie danych o inwestorach

– pomoc przy tworzeniu procedur kadrowych,

– aktualizowanie polityki bezpieczeństwa,

– prześwietlanie nowych kandydatów,

– pomoc zarządowi podczas wyjazdów służbowych,

– szukanie dowodów na nieprawidłowości i wykroczenia ze strony pracowników,

– chronienie informacji na temat osób zatrudnionych oraz zarządzających,

– szkolenia pracowników pod kątem bezpieczeństwa pracy,

– wykrywanie działań podejmowanych przeciw firmie.

Kontrwywiad gospodarczy a kontrolowanie pracowników

Kontrwywiad jest komórką, która ma na celu sprawowanie kontroli nad najsłabszym ogniwem firmy, czyli nad człowiekiem. Wszelkie działania prowadzone przez ten organ musza być zgodne z prawem i nie godzić w etykę postępowania w firmie.

Do podstawowych zadań należą: 

-wytypowanie osób, które szczególnie mogą przyczynić się do działań szkodzących firmie,
-kontrolowanie relacji pracowników z klientami,
-przyglądanie się pracownikom i ich zachowaniom pod względem ewentualnego rozpowszechniania informacji,
-sprawdzanie wzajemnych relacji między pracownikami przedsiębiorstwa,
-analiza powiązań osób zatrudnionych z konkurencyjnymi firmami,
-stworzenie profilu potencjalnego złodzieja informacji,
-określenie słabych punktów firmy,
-szkolenia z kultury bezpiecznej informacji wśród pracowników.

Napisz do nas wiadomość

INFOLINIA